Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
126 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Zelfstandige woonvormen voor mensen met een beperking


· Regelingen
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Wet op de huurtoeslag
Zorgindicatiebesluit
Zorgverzekeringswet (Zvw)


Als u zelfs met extra zorg, hulp en woningaanpassingen niet meer thuis kunt wonen zijn er verschillende woonmogelijkheden waar u zelf de regie over uw eigen leven kunt blijven voeren.

Het maakt veel uit of je in je eigen huis woont waar iemand komt om je te begeleiden, of dat je woont in het huis waar de begeleiding wordt geleverd. Daarom geven veel mensen de voorkeur aan een zelfstandige woonvorm midden in een gewone wijk.

Om er achter te komen welke woonvorm past bij uw wensen en mogelijkheden kunt u er een aantal bezoeken. Ook kunt u de hulp inschakelen van bijvoorbeeld het revalidatiecentrum, MEE of uw patiŽnten- of gehandicaptenorganisatie. Vaak is het handig u vroeg in te schrijven, want veel woonvormen hebben een wachtlijst.

ADL-clusterwoning/Fokuswoning
In een ADL-clusterwoning kunt u 24 uur per dag hulp en assistentie inroepen. Een verzorgende of verpleegkundige geeft de ADL-assistentie. Dat is persoonlijke assistentie bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zoals hulp bij het aankleden, opstaan, verplaatsen in huis of eten. U kunt ook direct hulp inroepen als er onverwachte dingen gebeuren. Spoedeisende zorg op afroep wordt binnen 3-5 minuten geleverd in een ADL-clusterwoning.

Sinds 1 januari 2012 valt deze ADL-assistentie onder de AWBZ en is een indicatie voor AWBZ-zorg nodig. De indicatie is 2 jaar geldig tot 31-12-2013. Niet alle zorg die ADL-assistenten binnen het cluster bieden valt onder de AWBZ. Zorg kan bijvoorbeeld ook gefinancierd worden uit de Zorgverzekeringswet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Voor vragen hierover kunt u terecht bij de aanbieder van de ADL-assistentie in het cluster van uw voorkeur.  Huishoudelijke hulp in de woning en persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding buiten de clusterwoning moet u zelf regelen. Voor zorg die de ADL-assistentie niet biedt kunt u bijvoorbeeld thuiszorg inschakelen.

Voorwaarden voor ADL-assistentie
Om in aanmerking te komen voor een plaats in een woonvorm moet u een indicatie hebben voor persoonlijke verzorging. Die kunt u aanvragen met een aanvraagformulier dat u via de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kunt downloaden. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een indicatie voor de aanspraak ADL-assistentie zijn dat u:

  •     een lichamelijke handicap of een somatische aandoening of beperking heeft;
  •     bent aangewezen op een rolstoeldoorgankelijke woning;
  •     bent aangewezen op ten minste vijf uur ADL-assistentie per week;
  •     voldoende sociaal zelfredzaam bent om zelfstandig te wonen en om zelfstandig zorg (assistentie) op te roepen.

ADL-clusterwoning regelen
De wachtlijsten voor de ADL-clusterwoningen worden beheerd door de zorgaanbieders die de ADL-assistentie binnen de clusterwoningen bieden. Op de websites van deze aanbieders kunt u hier meer over lezen. Ook kunt u hier bijvoorbeeld lezen wat u zelf moet doen en hoe de woningtoewijzing verloopt. De aanbieders zijn:

Bij MEE kunt u informatie krijgen over ADL-clusters bij u in de buurt. 

  • Woonzorgzone

Er zijn op verschillende plaatsen in Nederland woonzorgzones (ook wel zorgbuurten, servicezones). Ook hier kunt u zelfstandig wonen met assistentie op afroep. U betaalt die assistentie dan uit uw persoonsgebonden budget. Meer informatie en adressen vindt u op de website van het Kenniscentrum Wonen-Zorg.

  • Begeleid wonen

Bij deze woonvorm krijgt u behalve ADL-hulp ook begeleiding, bijvoorbeeld bij geldzaken of het onderhouden van contacten. Begeleid wonen is er voor mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Deze woonvorm is ook geschikt voor u als u begeleiding wilt bij de overgang naar zelfstandig wonen.

  • Kleinschalige woonvormen
    Steeds vaker zetten (ouders van) mensen met een beperking hun eigen woonproject op: samen kopen of huren ze woningen. Zorg kopen ze in met een persoonsgebonden budget. Voor dit soort projecten zijn verschillende namen zoals kleinschalige woonprojecten, cliŽntinitiatieven of ouderinitiatieven.Hieronder zijn de Thomashuizen, kleinschalige woonvormen die worden gerund door een zelfstandige zorgondernemer, die ook zelf in de woonvorm woont.

Een eigen project opzetten is lastig en tijdrovend, omdat u te maken krijgt met veel partijen en veel regels. Informatie hierover kunt u krijgen bij www.wooninitiatieven.nl en (speciaal voor woonvormen van kinderen en jongeren) het Landelijk Steunpunt Wonen.

NB: Een persoonsgebonden budget is sinds 2012 alleen mogelijk met een indicatie  voor verblijf in een AWBZ-instelling. CliŽnten die in een kleinschalig woonproject wonen met een pgb  voor een andere vorm van AWBZ-zorg houden hun pgb tot 1.1.2014. 

Meer informatie

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
kenniscentrumwonenzorg.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg
ciz.nl
Thomashuizen
thomashuizen.nl

Fokus
fokuswonen.nl
050 - 5217200
Postbus 6124
9702 HC Groningen

MEE
mee.nl
0900- 9998888

Regelhulp
regelhulp.nl

Wooninitiatieven voor mensen met een beperking
wooninitiatieven.nl

Landelijk Steunpunt Wonen
woonzelf.nl
030-2459090
Postbus 3395
3502 GJ Utrecht

· Gegevens geldig per
23 februari 2009

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon