Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
124 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Vervoer en voorzieningen voor school


· Regelingen
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Wet gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Zorgverzekeringswet (Zvw)


Met een ziekte of handicap is het soms lastig om onderwijs te volgen. Er zijn allerlei hulpmiddelen die het volgen van onderwijs makkelijker maken. Ook zorgt de overheid voor passend vervoer.

Vervoer naar  basisschool en middelbare school
Leerlingenvervoer van en naar het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs is de verantwoordelijkheid van de gemeente waarin u woont. De gemeente heeft daarbij veel vrijheid, waardoor het in iedere gemeente anders georganiseerd kan zijn. Om in aanmerking te komen voor het leerlingenvervoer moet een kind in veel gemeentes op minstens zes kilometer afstand van de school wonen. In grote lijnen zijn er drie mogelijkheden:

  • De leerling (en soms ook een begeleider) krijgt een abonnement voor het openbaar vervoer.
  • De gemeente organiseert vervoer met een aangepaste bus of taxi.
  • Ouders krijgen een vergoeding om zelf passend vervoer voor hun kind te regelen.

Vanwege de veiligheid heeft elk kind recht op een eigen zitplaats.
Leerlingenvervoer vraagt u ieder jaar opnieuw aan bij uw gemeente met speciale aanvraagformulieren.

Moet ik een eigen bijdrage betalen voor leerlingenvervoer?
Gemeenten mogen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vragen, maar niet als het gaat om kinderen met een handicap die niet met openbaar vervoer kunnen reizen. Als u niet de dichtstbijzijnde toegankelijke school kiest voor uw kind, loopt u de kans dat de gemeente het vervoer naar die school niet regelt of niet (helemaal) vergoedt.

Begeleiding om medische redenen
Moet uw kind om medische redenen van en naar school begeleid worden, bijvoorbeeld vanwege beademing via een tracheostoma? Dan valt dat onder de AWBZ, zie de pagina Verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding.

Problemen en klachten
Binnen het leerlingenvervoer doen zich regelmatig problemen voor en gemeentes wimpelen klachten soms af. Om invloed te krijgen op het leerlingenvervoer zetten ouders adviesraden op. U vindt hier meer informatie over op leerlingenvervoer.net.

Vervoer naar het beroepsonderwijs en hoger onderwijs?
Het vervoer van leerlingen en studenten in het beroepsonderwijs en in het hoger onderwijs is de verantwoordelijkheid van UWV. Meestal krijgt een leerling individuele voorzieningen, zoals

  • een scootmobiel, een driewielfiets of -brommer
  • een taxikostenvergoeding of kilometervergoeding voor ouders die hun kind halen of brengen
  • een bruikleenauto met kilometervergoeding

Een stage hoort bij het onderwijs. Ook vervoer naar de stageplek wordt dus door UWV vergoed.

Wie vergoedt de hulpmiddelen die een leerling/student op school nodig heeft?
Communicatiehulpmiddelen die uw kind ook thuis gebruikt worden betaald door uw ziektekostenverzekering (zorgverzekering). Hetzelfde geldt voor persoonlijke hulpmiddelen als protheses. Een verwijzing van de huisarts is altijd noodzakelijk.
Andere voorzieningen, zoals aangepaste meubels of doventolken, worden vergoed door UWV. U overlegt eerst met de school of een medisch specialist welke voorzieningen nodig zijn. Met een schriftelijk plan van de school en/of de specialist kan UWV sneller beoordelen of u een vergoeding krijgt. Meestal hoort u dat binnen zes weken.Sommige kosten worden door de gemeente vergoed. Informeer daarom ook bij (het wmo-loket van) uw gemeente.

Hoe krijgt een leerling/student de zorg die school niet kan bieden?
U kunt een aanvraag doen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor AWBZ-zorg op school zoals:

  • persoonlijke verzorging
  • verpleging
  • begeleiding

Het CIZ bekijkt hoeveel zorg al door de school wordt gegeven en hoeveel AWBZ-zorg daarnaast nog nodig is. Als uw kind psychische of psychiatrische problemen heeft moet u de indicatie voor AWBZ-zorg bij Bureau Jeugdzorg aanvragen.

Meer informatie?
Bureau Jeugdzorg
bureaujeugdzorg.info

Centrum Indicatiestelling Zorg
ciz.nl

Leerlingenvervoer.net
leerlingenvervoer.net

MEE
mee.nl
0900- 9998888

Regelhulp
regelhulp.nl

UWV 
uwv.nl

· Gegevens geldig per
13 februari 2009

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon