Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
127 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Hulp in het huishouden


· Regelingen
Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo)


Het is soms mogelijk om hulp bij het huishouden vergoed te krijgen als u een ziekte of beperking hebt waardoor u uw huishouden niet zelf kunt doen.

Indicatie aanvragen
Hulp bij het huishouden kunt u aanvragen bij het zorgloket of Wmo-loket van uw gemeente. Gemeenten maken vaak onderscheid in gewone en uitgebreidere hulp bij het huishouden, afhankelijk van de begeleiding die u erbij nodig hebt. U hebt daarvoor een indicatie nodig. Sommige gemeenten doen de indicatiestelling zelf, andere schakelen daarvoor adviserende organisaties zoals het CIZ in. U kunt hierover meer informatie krijgen bij het Wmo-loket van uw eigen gemeente.

Regels verschillen per gemeente
De indicatiesteller beoordeelt uw persoonlijke situatie telefonisch of tijdens een huisbezoek. Na afloop krijgt u per brief  het indicatiebesluit. Daarin staat ook hoe u eventueel bezwaar kunt maken als uw aanvraag wordt afgewezen. 

In natura of pgb
De gemeente kan hulp in de huishouding in natura regelen, of een persoonsgebonden budget geven.  

  • In natura wil zeggen dat de gemeente de hulp voor u regelt, meestal bij een thuiszorginstelling. U kunt kiezen uit de thuiszorgorganisaties waar de gemeente een contract mee heeft afgesloten. Bij hulp in natura bent u afhankelijk van de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met de leveranciers, thuiszorgorganisaties of schoonmaakbedrijven. Door die afspraken kunnen de tarieven voor huishoudelijke hulp per gemeente verschillen.
  • Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf een hulp inhuurt. Dat geeft meer vrijheid, maar u moet ook meer zelf regelen. Als u een pgb voor huishoudelijke hulp kiest, zoekt u zelf de mensen om dat werk voor u te doen. Het is dan wel de vraag of u de nodige hulp kunt krijgen tegen de tarieven die de gemeente hanteert. Per Saldo geeft informatie over het persoonsgebonden budget voor hulp bij de huishouding.U moet lid zijn van Per Saldo om uitgebreide informatie te raadplegen.

Administratie en verantwoording afleggen bij pgb
Als u iemand inhuurt met een pgb moet u de afspraken over het werk en de betaling vastleggen in een schriftelijke overeenkomst. Bij het Servicecentrum pgb van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u terecht voor modelovereenkomsten, het afdragen van belastingen en premies, de salarisadministratie en  doorbetaling bij ziekte. De gemeente bepaalt hoe u verantwoording moet afleggen over de besteding van het pgb. Informeer vooraf daar naar bij uw gemeente.

Eigen bijdrage
De gemeente kan een eigen bijdrage vragen. Sommige gemeenten doen dat wel, andere niet. Ieder gemeente maakt hiervoor zijn eigen regels. Het CAK rekent dan met de regels van uw gemeente uit hoeveel u moet betalen. Per periode geldt een maximale eigen bijdrage voor de Wmo. Als u ook een eigen bijdrage voor de AWBZ  betaalt, kan uw totale eigen bijdrage nooit hoger zijn dan het maximum dat het CAK heeft vastgesteld.

Als u een bruto pgb krijgt, moet u de eigen bijdrage nog aan het CAK. Het kan zelfs zijn dat u daardoor netto niets aan uw pgb overhoudt of zelfs moet bijbetalen. Als uw gemeente u een netto pgb toekent, is die eigen bijdrage er al van afgetrokken. Dan is meteen duidelijk hoeveel u overhoudtvoor de hulp in het huishouden. 

Meer informatie

cak.nl
pgb.nl

regelhulp.nl
svb.nl

 

 

· Gegevens geldig per
27 februari 2009

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon