Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
123 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Minder zelfstandige woonvormen (zorg met verblijf)


· Regelingen
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Zorgindicatiebesluit


In onzelfstandige woonvormen kunt u terecht als u veel zorg, hulp en begeleiding nodig heeft. U hoeft minder zelf te regelen dan in zelfstandige woonvormen. Vaak deelt u voorzieningen met andere bewoners.

Er zijn vrij grote verschillen tussen de verschillende woonvormen, maar ook binnen dezelfde woonvormen. Om er achter te komen welke woonvorm past bij uw wensen en mogelijkheden kunt u er een aantal bezoeken. Ook kunt u de hulp inschakelen van bijvoorbeeld het revalidatiecentrum, MEE of uw patiŽnten- of gehandicaptenorganisatie. Het is handig u vroeg in te schrijven want veel woonvormen hebben een wachtlijst.

Grote woonvormen
Dit zijn woonvoorzieningen voor mensen vanaf achttien jaar met een lichamelijke of een meervoudige handicap die vrij intensieve zorg nodig hebben. In Nederland zijn de volgende grote woonvormen: Siza Dorp Groep, de Amstelradelocaties en Nieuw Unicum, en Het Raamwerk. Soms kunt u er ook zelfstandig wonen met begeleiding vanuit de woonvormen.

Gezinsvervangend tehuis voor lichamelijk gehandicapten (kleine woonvorm)
Een gezinsvervangend tehuis (GVT) is een groepswoning voor volwassenen met een lichamelijke handicap. U krijgt er begeleiding en ADL-hulp. Bij sommige gezinsvervangend tehuizen ligt de nadruk op gezamenlijke activiteiten, bij andere juist op zelfstandigheid.

Een instelling voor verstandelijk gehandicapten
Een instelling voor verstandelijk gehandicapten is een woonvorm met verschillende huizen of paviljoens, waarin groepen bewoners wonen. De instelling biedt dagopvang en een activiteitencentrum. Sommige bewoners gaan buiten de instelling naar school of werk.

Beschermd wonen voor mensen met psychiatrische of psychosociale problemen
In een beschermde woonvorm (ook wel RIBW) woont u met tien tot dertig mensen in een huis. U krijgt begeleiding van een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Deze woonvorm kan een tussenstap zijn op weg naar zelfstandig wonen. U kunt worden verwezen via een psychiatrisch ziekenhuis, een GGZ-centrum, een maatschappelijk werker of een huisarts. Op sommige plekken is er een wachtlijst.

Verpleeghuis
Als u heel intensieve zorg nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u bedlegerig bent, bent u (tijdelijk) aangewezen op een verpleeghuis. Er zijn ook verpleeghuizen voor bepaalde groepen patiŽnten, bijvoorbeeld mensen met luchtwegaandoeningen. Sommige mensen wonen in een verpleeghuis omdat ze (nog) niet in een grote of kleine woonvorm terechtkunnen of dichtbij familie en vrienden willen blijven wonen. Uw partner kan meeverhuizen, ook als hij of zij geen indicatie heeft. Op de website van Zorgbelang Nederland en op Kiesbeter.nl kunt u zoeken naar een geschikt regulier of particulier verpleeghuis. Adviezen voor de keuze van een verpleeghuis vindt u bij Zorgbelang Nederland.

Psychiatrisch ziekenhuis
Voor intensieve zorg bij psychiatrische problemen kunt u terecht in een psychiatrisch ziekenhuis (ook wel APZ).

Hoe worden deze woonvormen betaald?
De woonvormen vallen onder AWBZ-instellingen die zorg met verblijf bieden. Dat betekent dat alle kosten worden betaald vanuit de AWBZ. Dus niet alleen zorg, hulp en begeleiding maar ook wonen en maaltijden. De eigen bijdrage is dus ook erg hoog. Verpleeghuizen vragen daarnaast vaak een bijdrage voor dingen die niet via de AWBZ worden betaald, zoals de kapper, het wassen van uw kleren of uitstapjes. Een particulier verpleeghuis betaalt u grotendeels zelf. Als u een indicatie heeft kunt u de kosten voor zorg, hulp en begeleiding betalen met een persoonsgebonden budget.

Hoe hoog is de eigen bijdrage bij zorg met verblijf?

  • U betaalt voor zorg met verblijf een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en gezinssituatie. Voor kinderen tot achttien jaar geldt geen eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rekent uit hoe hoog uw eigen bijdrage is en stuurt u per vier weken een rekening. Heeft u een Wajong-uitkering, dan trekt  UWV de eigen bijdrage af van de uitkering.
  • Er zijn twee soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge. Het eerste half jaar betaalt iedereen de lage bijdrage, daarna alleen degenen die nog in het levensonderhoud van partner of kinderen moeten voorzien.
  • Als u ook een eigen bijdrage moet betalen voor de Wmo of als uw partner ook een eigen bijdrage betaalt, dan mogen die bedragen samen nooit uitkomen boven een maximaal bedrag. U vindt hier meer informatie over op de website van Per Saldo en van het CAK.
  • Ook mag uw inkomen niet helemaal opgaan aan de eigen bijdrage. U moet afhankelijk van uw inkomen een bepaald bedrag aan zak- en kleedgeld overhouden.

Meer informatie?
CAK
hetcak.nl
0800-0087 (voor vragen over Zorg met Verblijf)
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag

Centrum Indicatiestelling Zorg
ciz.nl

Het Raamwerk
hetraamwerk.nl
0252 - 345678
Postbus 244
2210 AE Noordwijkerhout


KiesBeter Informatiepunt
kiesbeter.nl
0900-1237890 (€ 0,30 per minuut)

MEE
mee.nl
0900- 9998888

Nieuw Unicum
nieuwunicum.nl
023 - 5761212
Zandvoortselaan 165
2042 XK Zandvoort

OsiraGroep (Amstelradelocaties)
020 - 7560000 of 0800 - 3668479 (Osira Zorgadvies)
Postbus 9225
1006 AE Amsterdam

Per Saldo
pgb.nl
0900 - 742 48 57 (€ 0,20 per minuut)
Postbus 19161
3501 DD Utrecht

Regelhulp
regelhulp.nl

Siza Dorp Groep
sizadorpgroep.nl
026 - 3779100
Postbus 532 6800
AM Arnhem

Zorgbelang Nederland
zorgbelang-nederland.nl

· Gegevens geldig per
23 februari 2009

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon