Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
124 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Thuiszorg


· Regelingen
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo)


Onder thuiszorg vallen alle soorten zorg en hulp die bij ziekte in uw thuissituatie nodig hebt.

Verpleging, verzorging en begeleiding en logeeropvang vallen onder de AWBZ, zie de pagina Verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding (AWBZ)

Hulp in het huishouden  valt onder de Wmo, zie de pagina Hulp in het huishouden.

· Gegevens geldig per
27 februari 2012

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon