Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
92 bezoekers
  Overzicht spierziekten
  Nieuws over PPS
  Meest gestelde vragen
  Publicaties over PPS
  Onderzoek over PPS

    < Home < Spierziekten < Meer over spierziekten

Meer over spierziekten

polio en postpolio-syndroom


Kijk voor meer en actuele informatie over polio en het postpoliosyndroom (PPS) op de nieuwe website van Spierziekten Nederland.

Wat is polio?
Polio - de volledige naam luidt: poliomyelitis anterior acuta - is een infectie die wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte verloopt doorgaans zonder symptomen of in de vorm van lichte, griepachtige verschijnselen. In een klein aantal gevallen tast het virus bepaalde cellen in het ruggenmerg aan waardoor verlammingsverschijnselen optreden. Een deel van de getroffenen herstelt volledig. Bij anderen blijven meer of minder ernstige restverschijnselen bestaan.
Polio wordt ook wel kinderverlamming genoemd al worden tegenwoordig ook volwassenen getroffen.

Vaccinatie
In 1957 werd vaccinatie (in Nederland vooral via inenting) tegen polio mogelijk. Sindsdien komt polio in de westerse wereld nog maar zelden voor. Bij groeperingen die vaccinatie afwijzen, zijn nog enkele uitbraken geweest.
Wereldwijd wordt gestreefd naar uitroeiing van het virus. Er zijn gebieden in Afrika en AziŽ waar polio nog steeds voorkomt. Het poliovirus kan zich vrij snel verspreiden onder ongevaccineerde bevolkingsgroepen. Aangezien er steeds meer gereisd wordt, bestaat het risico dat het poliovirus Nederland binnenkomt. Vaccinatie blijft dus noodzakelijk. De vaccinaties geven vijftien jaar volledige bescherming tegen polio.
Als u reist naar landen waar het virus nog voorkomt, kunt u zich opnieuw laten inenten.

Wat is het postpoliosyndroom?
Bij veel mensen die jaren geleden polio hebben gehad, doen zich ziekteverschijnselen voor die we het postpoliosyndroom noemen (post = na, syndroom = complex van verschijnselen), afgekort PPS.
Een deel van de mensen die ooit polio kregen, blijkt vijftien tot veertig jaar na de oorspronkelijke acute ziekte last te krijgen van nieuwe verschijnselen, zoals:
- vermindering van spierkracht, soms ook in voorheen normaal functionerende spieren;
- vermindering van uithoudingsvermogen;
- ongewone en snelle vermoeidheid;
- spier- en/of gewrichtspijn;
- slecht verdragen van kou;
- in een enkel geval ademhalings- en slikproblemen.
Deze klachten worden veroorzaakt doordat zenuwtakjes die na de polio werden gevormd en de verbinding van de spiervezels met het ruggenmerg gedeeltelijk herstelden, geleidelijk aan hun functie verliezen.
Chronische overbelasting blijkt een belangrijke factor te zijn bij het postpoliosyndroom.
Als u niet zeker bent over uw achteruitgang in functioneren, kunt u zich wenden tot de polikliniek neuromusculaire ziekten van een academisch ziekenhuis. Daar kan worden nagegaan of het om PPS of om een andere aandoening gaat.

Wat is er aan PPS te doen?
Als er sprake is van het postpoliosyndroom is het belangrijk grote lichamelijke inspanning te vermijden en rust te nemen bij optredende vermoeidheid. Prestatiegerichte trainingen kunt u beter achterwege laten. Wel is het goed niet-inspannende oefeningen te doen onder leiding van een fysiotherapeut maar u mag hierbij uw vermoeidheidsgrens niet overschrijden.
Verder kunt u baat hebben bij het gebruik van (meer) energiebesparende hulpmiddelen, bijvoorbeeld voor de zelfverzorging, in de huishouding en bij het lopen; mogelijk kunt u uw woning en werksituatie aanpassen.
Het verdient aanbeveling te streven naar het juiste lichaamsgewicht.
Als u het bovenstaande in acht neemt, kan dit leiden tot een nieuw lichamelijk evenwicht en daardoor tot minder klachten.

Video

Foldernummer K005
Deze tekst is gecontroleerd door medisch adviseurs prof. F. Nollet, revalidatiearts en prof.dr. M. de Visser, neuroloog.

Informatie voor de huisarts

 


Voor het laatst gecontroleerd: maart 2011VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon