Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
96 bezoekers
  Overzicht spierziekten
  Nieuws over DVN
  Publicaties over DVN

    < Home < Spierziekten < Meer over spierziekten

Meer over spierziekten

Dunnevezel-neuropathie


Kijk voor meer en actuele informatie over dunnevezel-neuropathie op de nieuwe website van Spierziekten Nederland.

Wat is dunnevezel-neuropathie?
Dunne zenuwvezels in ons lichaam zijn verantwoordelijk voor de pijn- en temperatuurzin en de autonome functies, dat zijn functies die onbewust plaatsvinden zoals de regeling van bloeddruk en zweten. De dunne zenuwvezels zijn de eindtakjes van de zenuwen, zij lopen vlak onder de huid. Dunnevezel-neuropathie (DVN) is een aandoening waarbij vooral de dunne zenuwvezels niet goed functioneren. Het is een vorm van polyneuropathie (poly = veel, neuropathie = zenuwziekte).
Als alleen de dunne zenuwvezels zijn aangedaan, is er sprake van een dunnevezel-neuropathie. Wanneer de dikke zenuwvezels zijn aangedaan, noemen we het een polyneuropathie. Soms gaat het om een gemengde polyneuropathie, dan doen zowel dikke als dunne zenuwvezels mee.
Hoe vaak dunnevezel-neuropathie voorkomt, weten we niet precies. De aandoening wordt nog niet zo lang herkend. In de toekomst komt hierover hopelijk meer duidelijkheid.

Oorzaken
Een dunnevezel-neuropathie kan door verschillende oorzaken ontstaan, zoals:
• diabetes mellitus (suikerziekte), dit is de meest voorkomende oorzaak;
• een gestoorde glucosetolerantie;
• bepaalde auto-immuunziekten - ziekten van het afweersysteem - zoals de ziekte van Sjögren, sarcoïdose of vasculitis (ontsteking van de vaten);
• coeliakie (glutenintolerantie);
• HIV;
• bepaalde medicijnen;
• alcoholmisbruik;
• een tekort of overschot van een bepaald vitamine;
• erfelijke aandoeningen zoals een aandoening van de natriumkanalen.
Bij een deel van de patiënten (ongeveer 30%) wordt geen oorzaak gevonden, dan spreekt men van een idiopathische dunnevezel-neuropathie.

Verschijnselen
Verschijnselen van dunnevezel-neuropathie kunnen zijn:
• een brandende, prikkelende of schietende pijn;
• gevoelsstoornissen: verminderd gevoel voor warmte of koude, verminderd gevoel voor pijnprikkels;
• maag- en darmklachten;
• schommelingen van de bloeddruk;
• hartkloppingen;
• meer of juist veel minder zweten dan voorheen;
• droge ogen of mond;
• seksuele problemen waaronder impotentie.

Diagnose
Aan de hand van uw klachtenpatroon zal de arts bepalen naar welke mogelijke oorzaken verder onderzoek gedaan moet worden. Om de diagnose dunnevezel-neuropathie te kunnen stellen, zijn de volgende onderzoeken mogelijk:
• een onderzoek naar de temperatuurgevoeligheid (temperatuur-drempelonderzoek);
• een onderzoek naar de geleiding van warmteprikkels (´contact heat evoked potentials´);
• een huidbiopt.
Bij het huidbiopt wordt onder plaatselijke verdoving een stukje huid net boven de enkel aan de buitenzijde afgenomen met een doorsnede van drie millimeter. Het stukje huid wordt zo bewerkt dat onder de microscoop het aantal zenuwvezels kan worden geteld. In het geval van een dunnevezel-neuropathie is het aantal zenuwvezels laag.
Ook wordt ook onderzoek gedaan naar de geleiding van de dikke zenuwvezels [met een elektromyogram (EMG)] en wordt bloedonderzoek verricht.

Behandeling
Als de oorzaak van de dunnevezel-neuropathie bekend is, kan worden geprobeerd deze weg te nemen. Wanneer dat niet mogelijk is of wanneer er geen oorzaak wordt gevonden, zal de behandeling in de meeste gevallen bestaan uit pijnbestrijding.
Pijnstillers die vaak worden voorgeschreven zijn:
• antidepressiva
• anti-epileptica
• opioïden (morfineachtige medicijnen).
Voor de pijnbehandeling kunt u worden verwezen naar een pijncentrum/pijnpoli.

Wetenschappelijk onderzoek
Belangrijke vragen bij het onderzoek naar dunnevezel-neuropathie zijn hoe de diagnose het best kan worden gesteld en wat de onderliggende oorzaken zijn. Ook wordt onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen, vooral voor de erfelijke vormen.
Bij de zeldzame aandoening erythermalgie is waarschijnlijk ook sprake van een dunnevezel-neuropathie. Hierbij komt een typisch klachtenpatroon voor: brandende pijn in handen en voeten, een rode tot paarse verkleuring van de huid en zwelling. Hier wordt ook nader onderzoek naar gedaan.
Voor meer informatie, ook over wetenschappelijk onderzoek, zie www.dunnevezelneuropathie.nl.

Foldernummer K056
Deze tekst is gecontroleerd door medisch adviseurs dr. C.G. Faber en dr. I.S.J. Merkies, neurologen.


Voor het laatst gecontroleerd: september 2011VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon